מספר טלפון


5689111 - 03 הקריה פקס) רוטשילד) רוטשילד בנק יהב לעובדי המדינה
5689111 - 03 סניף הקריה
5689222 - 03 יפ אורה בע"מ
5689300 - 03 אינטרקוסמא בע"מ שיווק
5689980 - 03 פקס) יגואר) יגואר סוכנות
5689988 - 03 יגואר סוכנות