מספר טלפון


5692051 - 03 צבאית ראשית סנגוריה
5692129 - 03 דובר לשכת
5692129 - 03 ציבור קשרי
5692450 - 03 פניות הציבור קצין
5692450 - 03 פניות הציבור קו פתוח לחייל קצין
5692450 - 03 הציבור 'קפ"צ' קו פתוח לחייל קצין פניות
5692450 - 03 פניות הציבור קו פתוח לחייל קצין
5692626 - 03 התנדבות של צה"ל בלשכת גיוס מרכז מידע התנדבות יחידות
5692626 - 03 של צה"ל בלשכת גיוס מרכז מידע יחידות התנדבות
5692670 - 03 צבאית פרקליטות