מספר טלפון


5700042 - 03 גילבוע אברהם
5700043 - 03 סגל שמעון
5700044 - 03 תשלובת ח אלוני בע"מ
5700045 - 03 קומרסין סחר בינלאומי) בע"מ)
5700046 - 03 מאייר מיכאל
5700047 - 03 טייטלבוים שמואל וזהבה
5700048 - 03 חנה קציר
5700049 - 03 זיונץ שמואל
5700049 - 03 כתר תשמישי קדושה בע"מ