מספר טלפון


5700060 - 03 קורצמן חיים שלמה וצפורה
5700061 - 03 קשטרו אליהו וחנה
5700062 - 03 יעקב אבני
5700063 - 03 שווארץ שמחה ורותי
5700065 - 03 פלינט יעקב
5700066 - 03 כרמלי מרדכי
5700067 - 03 לוי דוד
5700068 - 03 זנד יעקב דב
5700069 - 03 רוטר משה