מספר טלפון


5700211 - 03 יצחק מוס' 10 אטיאס
5700211 - 03 אטיאס יצחק עשר
5700212 - 03 ניימן יהודית
5700213 - 03 אורשלימי מנשה מזכיר ישיבה וגבאי
5700214 - 03 פרידמן משה ושרה
5700216 - 03 קרסניאנסקי משולם ופייגה
5700217 - 03 עזרא אריה
5700218 - 03 גבסו ענת וחיים
5700219 - 03 רוזנפלד מנחם זאב ולאה