מספר טלפון


5700250 - 03 אגסי מנחם ובלומה
5700251 - 03 נומה אהרון וטובה
5700252 - 03 בלס אליהו ומיכל
5700253 - 03 מרדכי אהרון עו"ד
5700254 - 03 הורן שלום
5700255 - 03 לזר אלכסנדר ואנט
5700256 - 03 עטרי משה ואסתר
5700258 - 03 אגודת סלנט
5700259 - 03 ציטרינבום שמואל וטובה