מספר טלפון


5700360 - 03 שלמה מורבינסקי
5700361 - 03 כהן דני וגילה
5700362 - 03 קנר יהודית
5700363 - 03 בר לב מרדכי
5700364 - 03 אלמן זינלוב
5700365 - 03 רפי ושרית צרור
5700366 - 03 רחמים גנן ורחל אברהמי
5700367 - 03 לוי אברהם
5700369 - 03 פרוכטר מנחם ורחל