מספר טלפון


5700420 - 03 אהרון מאיר וצפורה
5700421 - 03 דאהן עמנואל ואורה
5700422 - 03 לודצקער חנה
5700424 - 03 פורגס יום טוב וגיטה
5700425 - 03 פוטרמילק יחיאל ודינה
5700426 - 03 שהרבני שמחה
5700427 - 03 דוד אסתר
5700428 - 03 בכרך משה ורבקה
5700429 - 03 שביט שושנה ומוריס