מספר טלפון


5700480 - 03 כהן יהודה
5700481 - 03 כהנא צדוק
5700482 - 03 צור יובל
5700483 - 03 מנצר משה ומרים
5700485 - 03 חזן ד"ר יצחק
5700486 - 03 נעים שמעון
5700487 - 03 פודור משה
5700488 - 03 קמפנר יעקב ונוחה