מספר טלפון


5700580 - 03 גרינפלד מרים
5700581 - 03 רוט פסיה ופתחיה
5700582 - 03 שוורצמן נינה
5700584 - 03 אדלר אהרון ונורית
5700585 - 03 מילר פאינה
5700586 - 03 שטרן יעקב
5700587 - 03 ליפשיץ אליהו ונחמה
5700588 - 03 טלפקס מגן הילד
5700589 - 03 שירגאוקר מירה