מספר טלפון


5700670 - 03 פורת שמואל ולאה
5700671 - 03 ברנפלד ט
5700672 - 03 פינץ לאה ויוסף מוהל
5700674 - 03 ויטנברג אברהם
5700675 - 03 זליכה רחל
5700676 - 03 כהן יעקב
5700677 - 03 מנדל מאיר
5700678 - 03 פרץ יוסף
5700679 - 03 פורטונה רובין