מספר טלפון


5700690 - 03 שעיו מרים
5700693 - 03 עידן יוחנן
5700694 - 03 חלבגה עזרא ועדנה
5700695 - 03 כהן נוריאל ומלכה
5700696 - 03 חלפון אילן
5700697 - 03 פרץ רינה
5700698 - 03 קרידי יוסף ושולמית