מספר טלפון


5700820 - 03 גלבר לאה
5700821 - 03 מרקו משה
5700822 - 03 א צ צוראל יבוא ושווק בע"מ
5700823 - 03 רבינוביץ יקטרינה
5700824 - 03 גולדמן ראובן ומלכה
5700825 - 03 עקירב אליהו
5700826 - 03 אסתר הוכברג
5700827 - 03 גלטווקס דוד וחנה
5700829 - 03 בטיש רפאל ועדינה