מספר טלפון


5700880 - 03 המאירי מיכאל ובלהה
5700881 - 03 חי יוסף וברכה
5700882 - 03 מורגנשטרן חיים
5700883 - 03 צפורי ניסים ויהודית
5700884 - 03 גומבו צבי ומרים
5700885 - 03 עזרא אמירה ויצחק
5700886 - 03 עמרם ולאה גולדשטיין
5700887 - 03 פיומי יעקב וגאולה
5700888 - 03 חיים טובה
5700889 - 03 פיטוסי אנה ומשה