מספר טלפון


5700940 - 03 אלטרזון גדליה ופני
5700941 - 03 "גלזור לאופר אהרן
5700942 - 03 איזנמן משה ורחל
5700944 - 03 לייפער מיכל
5700945 - 03 פרידמן רחל
5700946 - 03 פרידמן משה וחיה
5700947 - 03 סלמון יצחק
5700948 - 03 מנכל אסטרונאוטיקס ק א בע"מ פיתוח ויצור מערכות אלקטרוניות