מספר טלפון


5700960 - 03 מזרחי נסים תריסים ושיפוצי דירות
5700961 - 03 נודל שרה
5700962 - 03 מגד אילי
5700963 - 03 בלס תקוה ועזרא
5700965 - 03 רוטמן שוש ואבי
5700967 - 03 קוטלר תנחום
5700968 - 03 רובינסון בורק
5700969 - 03 הלפגוט ישעיהו ועפרה