מספר טלפון


5700980 - 03 בית המפתח שוורץ אבי
5700981 - 03 פקטה צבי
5700982 - 03 פדרוייס משה טוביה וחיה
5700983 - 03 ערוגת הבושם בית אבות בית חם להורים
5700984 - 03 מוסך שמואל סומך מוסך לתקון רכב מנועי
5700984 - 03 שמואל סומך
5700985 - 03 רינגל אהרן
5700986 - 03 אלרואי יעל
5700987 - 03 כץ הרב אליהו
5700988 - 03 ביזנס קלאס