מספר טלפון


5700990 - 03 דויטש לאה ושמחה
5700991 - 03 דויטש מנחם יעקב וחנה
5700993 - 03 סקומורובסקי מנדל רוקח וגבריאלה
5700994 - 03 מילר מאיר ופיגא
5700995 - 03 אגמון בנימין
5700996 - 03 יצחקי נתן וליליאן
5700997 - 03 שורצברט בלומה ואברהם
5700998 - 03 לובביץ מרים
5700999 - 03 מגן ירוק ל ט