מספר טלפון


5702000 - 03 בית בית שוגרמן
5702002 - 03 וקשטוק שמעון
5702003 - 03 נבנצל בלה
5702004 - 03 ג'רבי אשר
5702006 - 03 הישראלי עמנואל עוד
5702007 - 03 כף גרשון ושרה
5702008 - 03 קירשטיין משה