מספר טלפון


5702170 - 03 שלזינגר מאיר ושרה
5702171 - 03 פרנקל ארי מרדכי ומיכל
5702172 - 03 ליבוביץ הלבשה לגברים
5702173 - 03 רצקר משה וברוריה
5702174 - 03 יפה מרדכי ולאה
5702176 - 03 טביב מאיר ומטילדה
5702177 - 03 רבקין איתמר ישיבה לצעירים
5702178 - 03 גולדמן דוד ולאה
5702179 - 03 לוין יפה