מספר טלפון


5702180 - 03 כהנים משיח ואירית
5702181 - 03 גליק אברהם וטובה
5702182 - 03 לוי צבי ושושנה
5702183 - 03 שטיין פישל ושושנה
5702184 - 03 וילנר יהודה ורחל
5702185 - 03 ברודסקי זניה
5702187 - 03 ברנשטיין אלימלך שוחט
5702188 - 03 לוי חיה מנחם מאיר
5702189 - 03 היצחקי רחל