מספר טלפון


5702230 - 03 ברס יצחק ואסתר
5702232 - 03 בלז שרגא וטובה
5702234 - 03 פיש ישראל ואסתר
5702235 - 03 טיקוצקי אליהו ואילה
5702236 - 03 למברגר עזריאל חיים ואיטה
5702237 - 03 רוזנפלד מרדכי ורבקה
5702238 - 03 בן דוד לימור ושמעון
5702239 - 03 לרנר זלמן