מספר טלפון


5702250 - 03 פרור אליהו ואסתר
5702251 - 03 מיזריצר חנה ודב
5702252 - 03 מקובר ורדה ויוסף
5702253 - 03 ציטרינבוים רחל
5702254 - 03 מאור שמואל
5702255 - 03 אוסלנדר ריטה
5702256 - 03 קציר ישראל סוכן ביטוח
5702257 - 03 ארנפלד אריה ולאה
5702259 - 03 שכנר משה ורחל