מספר טלפון


5702290 - 03 קליין ג'ורג'
5702291 - 03 מורדוב כרמלה
5702292 - 03 יצחק ורבקה פדל
5702293 - 03 זר אביב מרים
5702294 - 03 למטייל המרכז לטיולים בע"מ
5702295 - 03 ימיני יצחק
5702296 - 03 ויזמן מאיר ואלישבע
5702297 - 03 בירנצוויג אלעזר ורבקה
5702298 - 03 גולדשטיין עופר
5702299 - 03 סטרובינסקי אולגה