מספר טלפון


5702301 - 03 בן זכאי רפאל ומזל
5702302 - 03 קוטינר דבורה ומאיר
5702303 - 03 יפת אברהם וניצה
5702304 - 03 ברוורמן שמעון ופסיה
5702305 - 03 ראובני רחמים
5702307 - 03 פישר דוד ורחל
5702308 - 03 משה 'מרדכי ושיפרה סמ