מספר טלפון


5702330 - 03 חומסקי אריה
5702331 - 03 רוזנבלום דוד מנהל חשבונות
5702332 - 03 הרבגן ליזה
5702333 - 03 זיידמן משה ונחה
5702335 - 03 אבוטבול גילה
5702336 - 03 גוטליב אלעזר ומלכה
5702337 - 03 פרידמן מנחם ופנינה
5702338 - 03 כהן משה ושושנה
5702339 - 03 פרץ אברהם