מספר טלפון


5702370 - 03 אלגרבלי רועי
5702371 - 03 נויפלד טובה
5702372 - 03 קוזיניצקי דורה
5702373 - 03 אנטאל ולנקה קראוס
5702374 - 03 פרענקל שפרה חיה
5702375 - 03 פרטר נחום
5702376 - 03 איזנשטט חביבה
5702377 - 03 נובוגרוצקי אברהם ורות
5702379 - 03 רון עו"ד פינצי