מספר טלפון


5702410 - 03 פחימה גאולה
5702411 - 03 מונדרי משה
5702412 - 03 חלפון דורון
5702413 - 03 דרויש ורד ואלי
5702414 - 03 וקנין חנה ושלמה
5702417 - 03 וינגרטן חנה
5702418 - 03 פרינץ ישראל וחיה
5702419 - 03 שינדלהים שמואל ותמר