מספר טלפון


5702440 - 03 סימינובסקי שניאור רו"ח
5702441 - 03 קצנלבוגן שמואל ורחל
5702442 - 03 זילבר דוד חנוך
5702443 - 03 לוי ישעיה ורותי
5702444 - 03 ניישלאס ירמיהו
5702445 - 03 גרטנר צביה ושלמה
5702446 - 03 הרשטיין טסה
5702448 - 03 קליערס אברהם
5702449 - 03 רוזנבליט מנחם וחדוה