מספר טלפון


5702470 - 03 איזנשטיין מרים ונח
5702471 - 03 צוקר יעקב ומרים
5702472 - 03 ערנפלד מאיר
5702473 - 03 שמביכו רות
5702474 - 03 בן צדוק דוד
5702475 - 03 א מ י הומלי 0991 בע"מ
5702476 - 03 אדלשטיין חיים דוד ותרצה
5702478 - 03 זילברברג אברהם
5702479 - 03 עבר לאה ואריאל