מספר טלפון


5702480 - 03 אייזנבאך מלכה
5702481 - 03 בן דיין מרדכי ופרחיה
5702482 - 03 גרודזינסקי יצחק זליבסקי מרדכי
5702483 - 03 זפרני יוסף
5702484 - 03 הוכמן ישראל ואסתר
5702485 - 03 הירש יחיאל
5702486 - 03 אליעזר כהן
5702487 - 03 רפפורט ישעיה ונחמה
5702488 - 03 אינגבר גרשון ומרים
5702489 - 03 רוזנטל מרדכי ואידה