מספר טלפון


5702530 - 03 הולצר שלמה ועדנה
5702531 - 03 שולזינגר יצחק
5702532 - 03 נקש רות ועזרא
5702533 - 03 שרצר דרור
5702534 - 03 דויד ארוור
5702535 - 03 גולדשטיין נלו ואני שירלי
5702536 - 03 כחלון (יוסף (סוסו
5702537 - 03 ארתור ברנשטיין
5702538 - 03 טל אבי
5702539 - 03 רוזנבלום קרול