מספר טלפון


5702560 - 03 קלוג זלמן ואלה
5702561 - 03 יהודה שמואל
5702562 - 03 צרפתי אברהם ותהילה
5702563 - 03 חכים אלמסה
5702564 - 03 מועלם יעקב
5702565 - 03 וייס צבי יהודא
5702566 - 03 הגרא הגפן אפשטיין
5702567 - 03 חיים בנימין
5702568 - 03 אושקי לאון אדריכל