מספר טלפון


5702571 - 03 הרשקוביץ זאב ורות
5702572 - 03 ליבוביץ יצחק ורחל
5702573 - 03 לוי עזרא (רועי) ותמר
5702574 - 03 גוטהלף צילה
5702575 - 03 מינץ חיים וזהבה
5702576 - 03 כהן אורי ושמחה
5702577 - 03 איזשטין אשר
5702578 - 03 ברונר יהושע ואילנה
5702579 - 03 בסירטמאנד סולטנה