מספר טלפון


5702580 - 03 וידר מיכאל ושלומית
5702581 - 03 גנאור צבי וחסיה
5702582 - 03 מאיר חיה רבקה
5702583 - 03 נגאר אליעזר
5702584 - 03 הירש גרשון ושולמית
5702585 - 03 שורץ אשר וחיה
5702586 - 03 ויסטוך יפה וישראל
5702587 - 03 קורנבליט משה וחוה
5702588 - 03 קליין יוסף וזהבה
5702589 - 03 בן שמעון הרב שלמה ומרים