מספר טלפון


5702630 - 03 יעקב עובדיה
5702631 - 03 אינדורסקי נתן
5702632 - 03 הרץ יצחק וברכה
5702633 - 03 קוסטה אהרון
5702634 - 03 כל הנשמה הללויה
5702636 - 03 בלום מירה ומנחם
5702637 - 03 בירנבוים יעקב
5702638 - 03 גלאי רחל ושמעון
5702639 - 03 וילהלם שלמה ועדינה