מספר טלפון


5702650 - 03 פרקוביץ ברוך וברוריה
5702651 - 03 משה מיכאל וחנה
5702652 - 03 שני אסנת
5702653 - 03 בינהורן מרים
5702655 - 03 הרטמן ישראל
5702656 - 03 גמזו אלי
5702657 - 03 צדיק יצחק
5702658 - 03 זילברמן צבי
5702659 - 03 לרנר מנחם וחבצלת