מספר טלפון


5702670 - 03 מזרחי זהבה
5702671 - 03 גלנץ יהושע
5702672 - 03 קלארק רונית
5702673 - 03 גוטליב יוכבד ובוזיה
5702674 - 03 זייציק אליעזר והדסה
5702675 - 03 ימניק אלחנן ורחל
5702676 - 03 אורנשטיין נעמי
5702677 - 03 פריד תאנה
5702678 - 03 נתיב טובה
5702679 - 03 יעקובוביץ רבקה ומשה