מספר טלפון


5702690 - 03 פריד חיים ושרה
5702692 - 03 פוזן אברהם ישעיהו ויעל
5702693 - 03 בהרב שלמה
5702694 - 03 דוד יוסף וגולדי
5702695 - 03 גני גד
5702696 - 03 רמב"ם רחל רז לי
5702697 - 03 שפיץ רייזל
5702698 - 03 דוידוביץ מרגלית
5702699 - 03 לביא הדר צבי ואורית