מספר טלפון


5702720 - 03 בארד שמשון
5702721 - 03 פקס) ימיליה) לוין שאול בימ"ל לכיפות ודברי ריקמה
5702722 - 03 בכר אהרן ופורטונה
5702723 - 03 מרבך חנה
5702724 - 03 זבדה אבלין ואורי
5702726 - 03 דויטש זלמן ופרידה
5702727 - 03 הצלחה מפעל לייצור תפילין גסות מהודרות
5702728 - 03 שמואל נגריה דויטש
5702729 - 03 שטרובך יעקב וסימה