מספר טלפון


5702750 - 03 זיטלר מאיר
5702751 - 03 בחר יחזקאל
5702752 - 03 שלמה ויפה סלאם
5702753 - 03 קרקינובסקי פנחס ורבקה
5702754 - 03 ורבין אלי ושרה
5702755 - 03 גורפינקל חיה
5702756 - 03 כהן סטלה ואורי
5702757 - 03 קינד יעקב
5702758 - 03 כהן אסתר
5702759 - 03 ב ר אהרון