מספר טלפון


5702760 - 03 קרליץ יעקב דבורה ומרים
5702761 - 03 חוה ומיכאל רוזנבאום
5702762 - 03 בן יהודה אמנון
5702763 - 03 שטרנבוך יעקב
5702765 - 03 בשן נסים וחנה
5702766 - 03 הראל נורית
5702767 - 03 יוסוביץ יעקב ודבורה
5702768 - 03 נגורני קלרה