מספר טלפון


5702810 - 03 כגן יפים ואליזבט
5702811 - 03 כהן אליהו שלום ולאה
5702813 - 03 גול בן ציון
5702814 - 03 ישראל משה ויהודית
5702815 - 03 בית יעקב רמת אהרן
5702817 - 03 אלפנט אסתר
5702818 - 03 שבתאי יששכר וכרמלה
5702819 - 03 שמש סועד