מספר טלפון


5702852 - 03 וייס יוסף
5702853 - 03 סופר רוזליה
5702854 - 03 לוי משה וגניה
5702855 - 03 צוברי מישאל ויונה
5702856 - 03 שאשא נורית
5702858 - 03 פיקסלר דב
5702859 - 03 שפיצר יהודה