מספר טלפון


5702861 - 03 הרשקוביץ יהודית
5702862 - 03 נקר סמדר
5702863 - 03 סלמון שרה
5702864 - 03 ריינבך פעסיל
5702865 - 03 כרמי רוזליה
5702866 - 03 איצקוביץ ציפורה
5702867 - 03 יאקאב ראובן יואל ומלכה
5702868 - 03 מסר סיעוד ורווחה בע"מ
5702869 - 03 סרור מוטי