מספר טלפון


5702880 - 03 בר עוז אהרון וחיה
5702881 - 03 מודול '1980' בע"מ רלפו
5702882 - 03 דבורה מרילוס
5702883 - 03 רוזנטל דוד
5702884 - 03 שרמן משה ורבקה
5702885 - 03 תכשיטי המשבץ
5702886 - 03 רוזנברג רחל
5702887 - 03 נתן אמנון
5702888 - 03 צחי שמעון ולאה
5702889 - 03 וועג ברוך