מספר טלפון


5702920 - 03 סיקורה שאול ואנה
5702921 - 03 לב נזימה
5702922 - 03 משיח אברהם וברוכה
5702923 - 03 בן צור חיים ועדינה
5702924 - 03 מנדל דוד
5702925 - 03 פינה קטיה ופייר
5702926 - 03 בוטביקה סלמה
5702927 - 03 בראון קמליה
5702928 - 03 רבקה לרנר
5702929 - 03 פל ישראל ושרה