מספר טלפון


5702932 - 03 בן פזי בת שבע וטוביה
5702933 - 03 עופר יוסף
5702934 - 03 אלדר משה ודרורה
5702935 - 03 וסרמן פניה
5702936 - 03 ברנפלד רבקה
5702937 - 03 זהבי ברכה ושלמה
5702938 - 03 מרדכי ועד הגנרטור דויטש
5702939 - 03 זהבי יהודה וקלרה