מספר טלפון


5703041 - 03 ספרנוביץ חוה ומשה
5703042 - 03 פרוכטר חיים זליג ושושנה
5703043 - 03 עקשטיין אברהם אליעזר ושרה ר
5703044 - 03 דבלינגר שמואל
5703045 - 03 שפירא יקותיאל וצביה
5703046 - 03 אופנר יצחק
5703047 - 03 יחזקאל שולה
5703048 - 03 גנצפריד מרדכי
5703049 - 03 יוסף אברט