מספר טלפון


5703060 - 03 יצחקיאן גיהנגיר
5703062 - 03 דרורי רשל
5703063 - 03 גוטמן שרה ומנחם גזרן
5703064 - 03 מכלוף נורית ואליהו
5703065 - 03 גרינוולד פאול
5703066 - 03 אופניצקי בלה ומשה
5703067 - 03 גרד שלמה וחיה
5703068 - 03 קיעק (רחל (רסולי
5703069 - 03 משעל דינה וצדוק